Učitavanje

Imate pitanja? 057/316-772

TURISTIČKI VAUČERI

Turistički vaučeri

 
 

vaucerTuristički vaučer je dokument koji izdaje Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske na osnovu koga korisnik vaučera ostvaruje pravo na subvenciju troškova usluge smještaja koja uključuje noćenje sa doručkom u jednoj smještajnoj jedinici ugostiteljskog objekta za smještaj.

Korisnik vaučera može biti svaki punoljetni građanin Republike Srpske. Korisnik vaučera može koristiti vaučer samo radi plaćanja usluga smještaja koja uključuje noćenje sa doručkom kod ugostitelja koji pruža ugostiteljske usluge u ugostiteljskom objektu za smještaj van mjesta prebivališta korisnika vaučera.

Vaučer se može iskoristiti za plaćanje:
 • troškova usluge smještaja u minimalnom trajanju od tri noćenja zaredom, u korist jednog korisnika vaučera,
 • troškova usluge smještaja u minimalnom trajanju od četiri noćenja zaredom u korist dva korisnika vaučera 
 • troškova usluge smještaja u minimalnom trajanju od četiri noćenja zaredom u više ugostiteljskih objekata za smještaj, u korist dva korisnika vaučera, ukoliko se turistički aranžman realizuje posredstvom turističke agencije.

U Turističkoj agenciji GLOBUS TRAVEL možete iskoristiti pravo prijave za turistički vaučer ako ste:

 • punoljetan građanin Republike Srpske,
 • imate prijavljeno mjesto prebivališta u Republici Srpskoj i
 • imate rezervisan smještaj posredstvom naše agencije u objektu van mjesta prebivališta.

Turistički vaučer može koristiti samo lice na čije ime vaučer glasi. Korisnik vaučera ostvaruje pravo na subvenciju troškova usluge smještaja koja uključuje noćenje sa doručkom u jednoj smještajnoj jedinici ugostiteljskog objekta za smještaj, bez subvencije ostalih troškova ishrane i pića ili drugih fakultativnih usluga. Turistička agencija GLOBUS TRAVEL naplaćuje korisniku vaučera uslugu umanjenu za vrijednost turističkog vaučera.

Turistički vaučer u iznosu od 100 KM može se iskoristiti do 15. novembra 2020. godine.

Kako do turističkog vaučera?

Prijava za vaučer dostavlja se Ministarstvu trgovine i turizma na propisanom obrascu u štampanom obliku koji se može preuzeti OVJDE i koji se može dostaviti poštanskim putem na adresu Ministarstva (Trg Republike Srpske 1, Banjaluka) ili popunjavanjem obrasca prijave putem elektronske aplikacije "eVaucer" koja će biti dostupna na internet stranici Ministarstva.

Prijava za vaučer sadrži:

 • ime i prezime podnosioca prijave
 • JMBG podnosioca prijave
 • adresu prebivališta
 • kontakt telefon
 • naziv ugostiteljskog objekta za koji je izvršena rezervacija, kao i naziv naše turističke agencije GLOBUS TRAVEL
 • period rezervacije smještaja
 • izjavu kojim podnosilac prijave pod materijalnom odgovornošću garantuje da us podaci iz prijave tačni i istiniti.

Uz Prijavu za vaučer potrebno je dostaviti:

 • potvrdu o rezervaciji smještaja koju ćete dobiti u Turističkoj agenciji GLOBUS TRAVEL
 • kopiju lične karte ili pasoša korisnika vaučera.

Ukoliko najmanje dva lica namjeravaju koristiti turistički vaučer radi plaćanja troškova smještaja u jednoj smještajnoj jedinici u minimalnom trajanju od četiri noćenja zaredom u jednom ili više ugostiteljskih objekata za smještaj, dužni su Ministarstvu podnijeti pojedinačnu Prijavu za vaučer.

Rok za podnošenje Prijave za vaučer ističe sa danom 10.11.2020. godine.

Destinacije na kojima možete iskoristiti vaučere:

 • BIJELJINA - Etno selo Stanišić - hotel PIRG
 • BIJELJINA - Etno selo Stanišić - hotel RAS
 • BIJELJINA - Banja DVOROVI - hotel SVETI STEFAN
 • VIŠEGRAD - Andrićev konak - hotel VIŠEGRAD
 • VIŠEGRAD - Rehabilitacioni centar VILINA VLAS
 • DOBOJ - hotel INTEGRA
 • ZVORNIK - hotel VIDIKOVAC
 • LAKTAŠI - Terme Laktaši - hostel BANJA LAKTAŠI
 • LAKTAŠI - Terme Laktaši - hotel SAN
 • TESLIĆ - Banja Vrućica - etno selo USORA
 • TESLIĆ - Banja Vrućica - hotel KARDIJAL
 • TESLIĆ - Banja Vrućica - hotel SRBIJA
 • TESLIĆ - Banja Vrućica - hotel POSAVINA
 • TREBINJE - hotel CENTRAL PARK
 • TREBINJE - hotel LEOTAR
 • TREBINJE - hotel NAR
 • FOČA - nacionalni park SUTJESKA - vila SILVER I i SILVER II
 • FOČA - nacionalni park SUTJESKA - lovačka kuća ORLOVAČKO JEZERO
 • FOČA - nacionalni park SUTJESKA - lovačka kuća DONJE BARE
 • FOČA - nacionalni park SUTJESKA - katuni PRIJEVOR
 • FOČA - nacionalni park SUTJESKA - hotel MLADOST
 • JAHORINA - hotel LAVINA

Spisak destinacija će se dodatno uvećavati, a u GLOBUS TRAVEL-u ćete moći dobiti kompletne programe putovanja za ove destinacije .

Za sve dodatne informacije kako ostvariti pogodnost korišćenja vaučera stojimo Vam na usluzi.

Vaš GLOBUS TRAVEL