Učitavanje

 

Pećina Orlovača spada u red najvećih i najljepših pećinskih sistema u Bosni i Hercegovini. Udaljena je samo 15 kilometara od Sarajeva i locirana blizu magistralnog puta za Sokolac kod mjesta Sumbolovac. Do Orlovače vodi makadamski put dužine približno 1 kilometar. U neposrednoj blizini je izvorište riječice Sinjevo, u čijoj pozadini se nalaze visoke stijene brda Orlovača (1056 m.n.v.) na kojoj se ističe je pećinski otvor skoro 10.000 metara dugog istoimenog kaveroznog sistema. Do sada istraženi dio pećine iznosi oko 2.500 metara, sa razvijenim formama i detaljima pećinskog nakita: stalagmitima, stalaktitima, pećinskim stubovima, draperijama, različitim salivima, halaktitima, aragonitima, koralnim nakitom i bigrenim kadicama. Stalni stanovnici pećine su i slijepi miševi (Microchiroptera), kao i pripadnici endemske entomofaune. U pećini su pronađene kosti pećinskog medvjeda (Ursus speleus) čija je starost preko 16.000 godina. Pored kostiju medvjeda koje su nađene na udaljenosti od 400 metara nađeni još neki vrlo zanimljivi arheološki detalji kao što je sjekira i fragmenti keramike stari od 2.500 do 3.500 godina.